- من رو به چی میشناسی !
+ حقیقت درونت رو بگم یا ظاهر بیرونت رو !
تو ! یه شیشۀ شکسته
یه لیوان لبریز
یه ابرِ بارون زای بدون بارش
یه آسمون خاکستری
یه اتاق بدون پنجره و چراغ
یه ماشین با باک پُر اما پنچر و بدون زاپاس
یه پرنده با بال شکسته
یه فریادِ میوت
یه آیینه ی خاک گرفته
آخرین سرباز توو بازیِ شطرنج
یه مسیرِ بی هدف
یه کوهِ یخ
تو ! یه لبحند زیبا...
اما ، مصنوعی =)

"rvn"